Näringsinformation

Här finns näringsinformation för vår mat.
Näringsinformation
Näringsinformation för oberedd mat är framtagen efter livsmedelsverkets beräkningar. Näringsinnehållet kan skilja en del mellan leverantörer och säsong. All mat på Zócalo är tillagad i kök med risk för korskontaminering. Zócalo reserverar sig för eventuella fel skrivningar.