Miljö

Som en restaurankedja har vi stort ansvar för miljön. Vi är inte perfekta, men vi försöker varje dag att förbättra vårt sätt att arbeta.

Vi jobbar aktivt med våra leverantörer för att köpa ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt.